Ontwerp

Een mooie tuin begint met een sterk ontwerp, daarom besteden wij steeds extra aandacht aan het ontwerp proces. Een grondige studie en duidelijke plannen zorgen ervoor dat u niet voor onaangename verassingen komt te staan tijdens de uitvoering.

Werkwijze

  1. De eerste stap bij onze samenwerking: een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Hier luisteren wij vooral naar uw wensen en geven wij graag een woordje uitleg over wat u van ons kan verwachten. Op basis van dit gesprek kunnen wij een offerte opstellen voor het ontwerpen van uw tuin.
  2. Na akkoord verzamelen wij de nodige gegevens (opmetingsplan, …) om aan de opdracht te kunnen beginnen.
  3. Eerst presenteren wij u een voorontwerp. Hier leggen wij vooral de aandacht op de grote lijnen (structuren en assen) van het ontwerp. Het is als het ware een vormstudie die nog makkelijk kan gewijzigd worden. In bepaalde gevallen is een verschillend voorontwerp noodzakelijk om tot een evenwichtig eindontwerp te komen, rekening houdend met de wensen van de klant.
  4. Na goedkeuring van het voorontwerp werken wij elke vierkante meter van de tuin in detail verder uit. Hier gaat bijzondere aandacht naar keuze van de materialen, hoe deze te gebruiken, het inplanten van de technische details,… Om het geheel te presenteren, maken wij gebruik van schetsen en/of 3D-tekeningen.
  5. Voor complexere constructies wordt er steeds een technisch plan bijgevoegd met de nodige details, vb. constructie van trappen, beregeningsplan, verlichtingsplan, ...
  6. Het beplantingsplan geeft duidelijk aan welke beplanting waar dient te komen. Daarenboven maken wij u een gedetailleerde plantenlijst met vermelding van het aantal planten, de plantmaat, bloeitijdstip, hoogte, …
  7. Als laatste stap in het ontwerpproces stellen we een bestek en meetstaat op. Hierin worden alle uit te voeren werken nogmaals uitvoerig beschreven en alle gegevens verzameld in een meetstaat. Deze zal als basis dienen voor het opmaken van de offerte voor de uitvoering van de werken.
  8. Bij de aanleg van de tuin volgen wij de werf nauwgezet op. Wij kunnen tevens zelf instaan voor het aanleggen van uw tuin, of u kan beroep doen op uw vertrouwde tuinaannemer.
Uw tuin aanleggen van begin tot einde in foto's

jolux-webdesign